Category: ביטוחים

קרן פנסיה 0

הכירו את אדן פתרונות סליקה פנסיונית

תקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים מטילות על המעסיק את האחריות לדאוג לחיסכון פנסיוני לעובדים. המעסיק צריך להפקיד כספים לקרנות הפנסיה, לקופות הגמל ולקרנות השתלמות, וגם לדווח על כך. כדי שההפקדות והדיווחים ייעשו בצורה נוחה...

סמטארטפון 0

מהו ביטוח אחריות מקצועית? ומהו ביטוח שוק ההון?

מאמן כושר? קוסמטיקאית? מנהל תיקי לקוחות בשוק ההון? אמנם במבט ראשוני קשה להבין את הקשר הישיר בין שלושת המקצועות הללו, אבל תתפלאו לשמוע שהקשר הדוק יותר ממה שנראה לעין. בעולם המודרני שאנו נמצאים, ניתן...